Onderhoud

winterklaar maken

beregeningsinstallatie winterklaar maken.

In ons land hebben we in de winterperiode te maken met vorst en bevriezing van leidingen. Ook uw tuinberegening kan hier schade aan ondervinden en het is daarom belangrijk om deze af te tappen voor de winter.

Luijkx Beregening zorgt ervoor dat uw beregening tijdig voor de winter wordt afgesloten en klaar is voor de winterperiode.

In het voorjaar verzorgt Luijkx Beregening het opstarten en controleren van uw installatie op de juiste werking.

Op deze manier geniet u probleemloos van uw beregeningsinstallatie en uw tuin.